fredag 23 augusti 2019

Vandringens dag 14 september 2019: Till Lappurträskfluren

Toppen av Lappurträskfluren.
Foto Anders Westergren för Top of Älvsbyn.


Till Lappurträskfluren:
Vandringens dag 14 september 2019 Vandring till Lappurträskfluren lördag 14 september med start kl. 15.30. Ta med eget fika. Vandringen med oss är gratis för dig med Top of Älvsbyn-kort. Övriga 200 kr. Mötesplats vid korsningen till Lappurträsk. Vi räknar med att vandringen till toppen tar högst en timme och räknar med att vara åter vid våra parkerade bilar / cyklar innan kl. 18.30.  
Välkommen! 

Lappurträsket ligger i Piteälven Natura 2000-område. Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.299c1cd2167c07c6475e8a/1545204303655/Bevarandeplan%20Pite%C3%A4lven%202018.pdf


Vandringens dag är ett initiativ från Svenska Turistföreningens. Läs mer här: https://www.svenskaturistforeningen.se/aktiviteter/vandring/vandringens-dag/

Top of Älvsbyn i samarbete med ABF Norr Älvsbyn.
Ring om du har frågor 070 3500555. Kartunderlag Lantmäteriet med bearbetning av Anders Westergren
med extra text Maria Söderberg.

torsdag 1 augusti 2019

4 augusti 2019: Häng med till Norrdubbla


Norrdubbla 591 m ö.h. 

Nu är det dags spana in Norrdubbla i en gemensam tur! Häng med söndag 4 aug kl. 14. Vi ses vid infart väg 94. Vi tar toppen med hänsyn till de arbeten som pågår i området med vindkraftstorn. Ingen avgift för dig med Top of Älvsbyn-kort. Ingen föranmälan. Ta med eget fika. (Vi kommer förstås inte att göra upp eld). Frågor? Ring Maria Söderberg 070 3500555.

Norrdubbla är ett naturreservat. Så här argumenterar länsstyrelsen i Norrbotten 2006 inför beslutet: 

"Beskrivning av området
Area: 1 119 ha
Naturtyper: Skogsmark 962 ha, varav produktiv skog 590 ha
Myr 148 ha
Vatten 9 ha
Naturreservatet Dubblabergen ligger ca 45 km öster om Arvidsjaur, strax söder om
Naktebergets naturreservat. Landskapet karaktäriseras av storbrutenhet med stora
bergsområden och mellanliggande sjöar och våtmarker. Berggrunden i området utgörs
av sura vulkaniter. Reservatet ligger till övervägande del i Arvidsjaurs kommun, men
omfattar även delar i Piteå och Älvsby kommuner.
Reservatet utgörs av ett starkt kuperat och för regionen mycket stort, sammanhängande
naturskogsområde med påtagligt låg påverkansgrad. I stora delar av området
förekommer i princip inga synliga spår av tidigare avverkningar, vilket gör området
unikt för ett landskap som i övrigt präglats mycket hårt av storskaligt skogsbruk.
Betydande delar av skogarna i reservatet är resultatet av en omfattande skogsbrand som
gick fram över ett flera tusen hektar stort område i trakten på 1830-talet. Vid den
intensiva branden dog stora delar av den gamla granurskog som då täckte
Dubblabergen. Brandljud i naturstubbar och lågor vittnar om att merparten av de
gammelgranar som trots allt överlevde branden, nu dukat under av röta som trängt in i
brandljuden.
Skogarna i reservatet domineras av tydligt brandpräglade granskogar med stort inslag
av sälg, asp och björk. På sälgarna kan man bl a finna doftttickan, som sprider sin
väldoft i skogen. Någon större mängd död ved i form av lågor har inte ännu hunnit
utvecklas efter branden. Fläckvis är dock tillgången på lågor god och arter som ullticka,
gränsticka och rosenticka har börjat vandra in i området.
I centrala delen av reservatet finns ett granurskogsområde som undgått branden. I denna
brandrefugie är tillgången på lågor och torrakor mycket rik. De gamla, ofta grova
granarna är draperade med garnlav. På de gamla träden och lågorna i området
förekommer många svamp- och lavarter som visar på lång skoglig kontinuitet. Bland
dessa märks arter som ostticka, rosenticka, harticka, ullticka, knottrig blåslav och
gammelgranskål. Genom naturreservatet sträcker sig även ett antal vackra, sluttande
fastmattemyrar med opåverkad karaktär. I den nordvästra delen av reservatet ligger sjön

Hästtjärnen som är mycket naturskön."
torsdag 27 juni 2019

Fredag 5 juli 2019: Top of Älvsbyn Base Camp NaktebergetTop of Älvsbyn Base Camp 

Fredag 5 juli 2019: Välkommen ta toppen av Nakteberget och övernatta vid sjö
n med oss. Nakteberget har tre toppar och mellan dessa ligger Naktetjärnen och Övre Naktetjärnen. Start kl. 18 från parkeringen. Top of Älvsbyn bjuder alla innehavare av kort på grillmiddag (även för veg) med tillbehör och dricka. Vi kör förstås alkoholfritt. Särskilda förmåner för alla under 15 år. Vi hoppas förstås på att många av våra unga vandrare ska komma med! 🌿 

Nakteberget är naturreservat. Läs gärna mer här: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besok-och-upptack/naturreservat/alvsbyn/nakteberget.html


Skicka ett meddelande via SMS 070 3500555 eller via Messenger på Facebook senast dagen innan så vet vi hur mycket mat/dricka som vi ska ta med. 
Pris: Gratis middag för dig med Top of Älvsbyn-kort. Övriga 250 kr/person och unga under 15 år utan kort 100 kr. 
Betalningen kan ske på plats via Swish eller kontant. 

Dagen efter gör vi upp en eld och äter frukost när det passar, inga tider gäller här! Den som önskar kan förstås prova på fiske i sjön. Fiskekort gäller. Eller försök spana efter fåglar? Gammelskogen är hem för en hel del fåglar. Här finns spår av spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett som hackar hål i träden.

Det går självklart bra att enbart komma för grillmiddagen, dvs att inte övernatta vid sjön. 

Ett arrangemang av Top of Älvsbyn i
samarbete med ABF Norr Älvsbyn.

torsdag 16 maj 2019

Fredag 5 juli 2019: Floravandring på Arvidsträskberget

Vad kan man hitta för växter på Arvidsträskberget?

Välkommen! Fredag den 5 juli bjuder vi in till en floravandring på Arvidsträskberget. Vår guide är Ulf Zethraeus, Föreningen Pite lappmarks flora. Start kl. 14 (se karta) ca 2 tim. Den som vill kan passa på att ta toppen av berget. 
Gratis för dig med Top of Älvsbyn-kort. Övriga 200 kr.
Ta med eget fika, men vi har också viss servering med kaffe, mackor och juice. Välkommen! 


Om Arvidsträskberget:

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besok-och-upptack/naturreservat/alvsbyn/arvidstraskberget.html

Arrangemanget görs i samarbete med ABF Norr Älvsbyn. 


Vår guide Ulf Zethraeus vid vandring på Fällsforsberget 2018.
Foto Maria SöderbergDet är 17,2 km till Djupvik från biblioteket i Älvsbyn, sväng sedan höger. (Se karta på t ex hitta.se). Top of Älvsbyn Base Camp 
Senare på kvällen blir det vandring till Naktebergets topp med övernattning i tält. Vi går alltså först upp på toppen av berget och grillar vår middag vid elden vid någon av sjöarna. Även veg. Start kl. 18 från parkeringen. För dig med Top of Älvsbyn-kort  är det gratis, övriga 250 kr. Särskilda förmåner för alla under 15 år. Morgonen efter äter vi frukost vid elden och tar oss tillbaka till parkeringen när det passar.Naktebergets naturreservat.


Naktebergets naturreservat.

Frågor: Maria Söderberg 070 3500555

söndag 12 maj 2019

Lappurträskfluren – välkommen den 24 maj 2019 start kl. 17


Välkommen! Fredag 24 maj med avresa kl. 17 från Coop:s parkering i Älvsbyn. Vi samåker så långt det är möjligt.
Vårt mål: Toppen av Lappurträskfluren (ca 1,5 km norr om Flurheden). Gratis utflykt för dig med Top of Älvsbyn-kort.
Övriga 200 kr.
Guide: Anders Westergren, Piteå (med föräldrar från Bredsel och Arjeplog, mer om Anders här: 
http://www.anderswestergren.com/

Ta med egen matsäck. 
Om det är möjligt gör vi upp en eld & grillar.


I samarbete med ABF Norr Älvsbyn. lördag 30 mars 2019

2019 års Top of Älvsbyn – nya utmaningarVästra Falkberget 2018. Foto © Stefan Jonsson2019 års Top of Älvsbyn

Snart dags ge sig ut på upptäcksfärd – 1 maj är inte långt bort. 

Här kommer nya och ”gamla” toppar att ta sig an. 


Lappurträskfluren
(ca 1,5 km norr om Flurheden)
Salberget (ca 1 km väster om Salberg)
Arvidsträskberget (345 m ö.h.)
Bredselberget (nära Storforsen/Bredsel 193 m ö.h.)
Fällforsberget (nära N Fällfors 410 m ö.h.)
Norrdubbla (naturreservat 591 m ö.h.)
Död-Lassberget (nära Riddarhällan 226 m ö.h.)
Lill-Pålsberget (nära Pålsträsket 230 m ö.h.)
Västra Falkberget (nära Avaträsk 298 m ö.h.)
Nakteberget (naturreservat 566 m ö.h.)

Top of Älvsbyn pågår mellan den 1 maj till 30 september 2019.
Uppgiften går ut på att besöka de toppar som anges på kortet.

Kortet kostar 200 kr. För Dig under 15 år är det gratis.

Senast den 3 oktober 2019 ska kortet lämnas in, med notering om vilka toppar som man bestigit. Alla som besökt och antecknat minst tre toppar deltar i utlottning av fina priser. Här ingår bland annat fem presentkort till ett värde av 500 kr/st i butiker i Älvsbyns kommun. Om du är under 15 år räcker det med att gå upp på en topp för att få vara med i utlottning av priser. 

Resultatet publiceras i vår blogg, Facebook m fl platser.
Inköpsställe är Coop Älvsbyn. Öppet 7-22.


Hur hittar jag? Här finns kartor från 2018, samtliga läggs upp snart:
http://topofalvsbyn.blogspot.com/2018/05/top-of-alvsbyn-sommaren-2018-igang-har.html


Lill-Pålsberget (nära Pålsträsket) 235 m ö.h.
Foto Maria SöderbergBredselsberget (nära Storforsen/Bredsel maj 2018.
Foto © Maria Söderberg